Contapro

Serviciile noastre

Serviciile noastre

Servicii
contabile

Servicii de contabilitate

Suntem conștienți că noi vom putea crește numai odată cu clienții noștri. Contapro lucrează permanent nu numai pentru a asigura conformarea cu cerințele de reglementare contabile dar și pentru a înțelege pe deplin nevoile particulare ale fiecărui client. Deținerea și utilizarea unei informații contabile corecte este temelia unui bun management.

Serviciile contabile oferite de noi includ:

 • contabilitatea completă în conformitate cu reglementările locale

 • calculul de impozite (TVA, impozit pe profit, impozit pe venit etc)

 • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale în conformitate cu legislația în vigoare

 • întocmirea situațiilor financiare anuale, semestriale și interimare

 • întocmirea rapoartelor periodice personalizate către clienți

 • obținerea certificatelor de atestare fiscală

 • consultanță și asistență în toate aspectele contabile

Consultanță
fiscala

într-un mediu legislativ în continuă schimbare Contapro folosește pe deplin experiența acumulată pentru a sprijini clienții în fața provocărilor fiscale actuale.

Compania noastră oferă soluții optime în următoarele domenii:

 • TVA (inclusiv rambursarea de TVA) si accize

 • impozit pe profit

 • impozit micro

 • impozit pe venit

 • impozit pe dividende

 • impozit pe veniturile nerezidentilor

 • alte impozite directe și indirecte

 • optimizare fiscală

 • înregistrarea în scopuri de TVA

 • impozit pe teren/clădiri, impozit pe mijloacele de transport și alte impozite și taxe locale

 • asistență pe durata controalelor de la ANAF

Servicii
salarizare

Servicii de salarizare

Gestionarea resurselor umane necesită nu numai timp dar și personal cu pregătire în domeniu. Externalizarea acestei funcții aduce o serie de beneficii cum ar fi: posibilitatea de a vă concentra mai mult pe afacere, reducerea riscurilor legate de aplicarea corectă a legislației specifice, economie de timp și de bani.

Printre serviciile oferite de noi se găsesc:

 • pregătire ștate de salarii

 • asistență la întocmirea, modificarea și încheierea contractelor de muncă

 • suport pentru întocmirea fișelor de post

 • întocmirea situațiilor financiare anuale, semestriale și interimare

 • consultanță privind emiterea unor decizii curente: de sancționare; de concediere (individuală,colectivă), de suspendare (concediu de maternitate, creștere copil)

 • reprezentare în relația cu Inspectoratul Teritorial de Muncă;

 • eliberarea de adeverințe pentru salariați, fișe de lichidare

 • asistență în elaborarea ROI sau a contractului colectiv

E-learning

Servicii E-learning

Academia Contapro este locul potrivit pentru practicienii în domeniu care doresc fie să aprofundeze teme de larg interes fie să-și clarifice rapid probleme punctuale de natură fiscală sau contabilă.

Organizam doua tipuri de cursuri:

 • Cursurile PRO: adresează într-un mod sistematic teme complexe și au abordare dintr-o perspectivă largă atat teoretică cât și practică.

  Cursurile PRO sunt organizate în direct, cuprind mai multe module și au un număr limitat de cursanți punând accent pe interactivitate și rezultate solide, vizibile pentru participanți.

 • Cursurile MINI: sunt cursuri destinate a clarifica concis și pe întelesul tuturor o serie de concepte, spețe, teme actuale sau dileme într-un cadru mai restrâns.

  Cursurile MINI sunt ideale pentru persoanele care nu dispun de mult timp sau care au nevoie de soluții rapide pentru că au o durata mai scurtă, de regulă între 20 – 40 min.