Scutirea de la impozitare cu 16% a profitului reinvestit este o facilitate reglementată de art. 22 C.fis. și este frecvent apelată de contribuabili.

Pentru a stabili dacă un bun este eligibil pentru aplicarea scutirii trebuie ținut cont de faptul ca încadrarea se face conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004. Până la 31 dec 2022 plătitorii de impozit pe profit puteau reduce impozitul datorat pentru achiziția și/sau producția de programe informatice, active prevăzute de clasa 2.2.9 ”Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat” ți subgrupa 2.1 ”Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”.

Începând cu 2023, OG nr. 16/2022 publicată in iulie anul trecut a lărgit lista cu o nouă categorie de bunuri, astfel că s-au adaugat activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizareFiind o descriere generală, OMFP nr. 4636/29 dec 2022 clarifică noile active eligible și anume:

 • clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;
 • clasa 1.1.2. „Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj etc.)”;
 • clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni”;
 • clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice”;
 • clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;
 • clasa 1.2.2. „Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)”;
 • clasa 1.2.3. „Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare)”;
 • clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;
 • clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor”;
 • clasa 1.2.7. „Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri”;
 • clasa 1.2.8. „Heleşteie, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;
 • clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole”;
 • clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării”;
 • subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”;
 • subgrupa 2.4. „Animale şi plantaţii”.

Așadar avem o extindere bine-venită a acestei facilități care reduce sarcina fiscală a platitorilor de impozit pe profit într-o perioadă dificilă, de creștere a costurilor în general și a taxelor în special. La aplicarea măsurii se impune totuși verificarea nu numai a încadrării în lista activelor eligibile dar și a celorlalte condiții prevăzute de art. 22 din C.fis., cum ar fi  de exemplu ca bunurile să fie noi, puse în functiune și păstrate în patrimoniu cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Hai in Academia Contapro!