Printre multele neclarități referitoare la facturarea electronică este aceea daca furnizorul trebuie sa se inregistreze in Registrul RO e-Factura pentru a putea transmite factura electronica

Să luăm cazul unei societăți care începând cu 1 iul 2022 vinde spre exemplu legume către alți operatori economici. Potrivit OUG nr. 120/2021 această societate este obligată să transmită facturile emise în Sistemul RO e-factura indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factură.

OpANAF nr. 1713/20121 este actul normativ care reglementează Procedura de organizare și înscriere în Registrul RO e-Factura dar și formularul (084). Pct. 2 din Procedura instituie obligația înregistrării în Registru dar (atenție!) pentru emitenții care optează pentru transmiterea facturii în Sistemul RO e-Factura. Pe de altă parte Instrucțiunile de completare ale formularului (084) cuprinse în același act normativ menționează că formularul se transmite de către operatorii economici care optează.

Societatea care, începând cu 1 iul 2022, vinde produse cu risc fiscal ridicat aplică Sistemul (pentru livrările în cauză) în primul rând prin obligație ceea ce înseamnă că nu este necesar să se înregistreze în prealabil în Registrul RO e-Factura. Dar dacă nu este înscrisă în Registru poate transmite în Sistem facturile electronice emise? Răspunsul este că da, aceste facturi în format xml se pot încarca direct în SPV.

După cum reiese mai sus, dacă operatorul economic transmitere cererea (084) și deci se înregistrareaza în Registru se va considera că a optat pentru aplicarea Sistemului ceea ce îi va aduce la pachet o serie de obligații suplimentare specifice cum ar fi spre exemplu în relația cu destinatarii din Sistem, lucru care evident înseamnă o povară administrativă suplimentară și, posibil, serioasă.

Situația este una similară și pentru tranzacțiile B2G (în relația cu Statul), după cum știm deja, prin Legea nr. 139/2022, tot de la 1 iulie 2022, furnizorii în relația cu Statul trebuie să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factură electronică RO e-Factură. Transmiterea facturilor se va putea face fără să fie necesară înregistrarea în Registrul special prin depunerea formularului (084).

În concluzie, țînând cont și de actualul cadru legislativ destul de neclar, recomandăm operatorilor economici obligați să utilizeze Sistemul de la 1 iulie 2022 să nu se înregistreze prin formularul (084) pentru că SPV permite oricum transmiterea directă a facturilor electronice în Sistemul RO e-Factura. Dacă totuși operatorul economic a apucat să depună în iunie formularul 084 în vederea înregistrării în Registru din 1 iulie 2022, există posibilitatea renunțării la înregistrare prin depunerea aceluiași formular și bifarea pct. IV. Este important de reținut că renunțarea trebuie făcută până la finalul lunii iunie 2022, altfel nu va mai fi posibilă.

Ceilalți operatori economici, care deci nu sunt obligați dar doresc (oare există momentan motive?) să aplice Sistemul, o pot face prin depunerea formularului (084).

Hai in Academia Contapro!