Completare Declarație 205 pentru veniturile din dividende

– exemplu practic –

În cursul anului 2021 societatea Best SRL a distribuit dividende către asociatul Petrescu Marinel, persoană fizică rezidentă în Romania, în suma de 100.000 lei, potrivit Hotărârilor Adunării Gene-rale a Asociaților. Din dividendele repartizate, din cauza dificultăților financiare, Best SRL a plătit către asociat în august 2021 numai suma de 80.000 de lei reținând un impozit de 5% (4.000 de lei), iar diferența urmează să se achite în cursul anului 2022.

Vom vedea cum va completa Best SRL formularul 205 pentru anul fiscal 2021. În speța de față avem cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite integral către asociat până la finalul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora. Veniturile din dividende reprezintă venituri cu regim de reținere la sursă și potrivit art. 132 C.fis. plătitorii acestora sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă.

Formularul 205, cu termen de depunere 28 feb 2022, va fi completat astfel:

Declaratie 205

La completarea rubricilor de mai sus s-a ținut cont de următoarele aspecte:

  • Nume și prenume beneficiar de venit : se completează cu numele beneficiarului persoana fizica, în exemplul nostru Petrescu Marinel.
  • Rezident/Nerezident: în formularul 205 pentru declararea dividendelor se alege întotdeauna Rezident. Dacă beneficiarul veniturilor din dividende este o persoană fizică nerezidentă atunci se va completa formularul 207 (aceste venituri nu se vor declara în formularul 205).
  • Regimul fiscal: pentru declararea dividendelor se alege întotdeauna Impozit final.
  • Dividende distribuite: la această rubrică se trece suma reprezentând totalul venitului distribuit din dividende, în anul de raportare. Cu alte cuvinte aici vom avea totalul dividendelor brute aprobate spre distribuire de către AGA în anul 2021, în exemplul de față 100.000 de lei.
  • Dividende plătite: se va considera suma netă achitată către asociat. În exemplul nostru dividendele brute sunt 80.000 de lei, impozitul pe dividende 4.000 de lei, de unde rezulta dividende nete plătite de 76.000 de lei. Atenție, sumele plătite către asociat sunt sume nete, de aceea la aceasta rubrica se vor totaliza dividendele nete plătite, nu cele brute.
  • Baza de calcul a impozitului și Impozitul reținut: un aspect important de menționat pentru aceste două rubrici este că impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Acest aspect este în concordanță cu prevederile art. 97 alin.(7) C.fis.: daca dividendele sunt distribuite darnu au fost plătite acționarilor/asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora,impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozituldatorat se virează integral la bugetul de stat.

Aplicând cele de mai sus la exemplul nostru practic, pentru diferența de 20.000 de lei, Best SRL esteobligată să plătească impozitul pe dividende de 1.000 de lei (20.000 lei x 5%) până pe 25 ian 2022, iar înformularul 205 se va completa astfel:

– baza impozabilă va fi 80.000 lei + 20.000 lei = 100.000 lei (total dividende distribuite în 2021)

– impozitul reținut va fi 5.000 de lei (100.000 lei x 5%).

O corelație importantă:

Suma de la rd. 8 Dividende plătite declarată de Best SRL în formularul 205 trebuie să fie aceeași cu veniturile din dividende declarate de Petrescu Marinel în Declarația unică. În cazul existentei unor diferențe sunt șanse că ANAF să solicite clarificări atât societății plătitoare cât și beneficiarului persoană fizică.

Corelatie D205-Declaratia unica

COMANDĂ ACUM MATERIALELE VIDEO:

Completare declarație 205/207 pentru dividende.

DETALII AICI: Cursuri video

Hai in Academia Contapro!