Când depunem D107 având în vedere noile termene pentru D100 și D101?

O.U.G. nr. 153/2020 aduce o serie de bonificații pentru impozitul pe profit/micro în funcție de nivelul capitalului propriu ajustat și totodată termen modificat, 25 iunie 2022, atât pentru declararea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2021 (formularul 100) cât și pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2021 (formularul 101).

În acest context trebuie reținut că această modificare nu afectează și termenele pentru depunerea declarației informative 107. Astfel, microîntreprinderile vor depune acest formular până cel târziu 25 ianuarie 2022, iar plătitorii de impozit pe profit până cel târziu 25 martie 2022. De urmărit totuși în perioada următoare dacă autoritățile vor reconsidera și aceste termene având în vedere că informațiile cuprinse în formularul 107 se corelează cu calculul de impozit.

Formularul 107 trebuie depus de contribuabilii plătitori de impozit pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific și care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private, incusiv în cazul în care reportează astfel de sume.

Hai in Academia Contapro!