Prin Legea nr. 34/2023 salariații pot primi de la angajatori un nou beneficiu extrasalarial în condiții de impozitare avantajoase. Mai exact este vorba despre abonamente pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Începând cu luna februarie 2023, aceste venituri nu se vor impozita absolut deloc. Aceasta înseamnă că nu se datorează CAS, CASS, impozit pe venit și nici CAM). Condiția este să fie oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive, 9312 – Activități ale cluburilor sportive sau 9313 –  Activități ale centrelor de fitness. Trebuie menționat că sunt anumite limitări la aplicarea acestui regim fiscal favorabil. Mai exact se va aplica în limita sumei de 400 euro anual/salariat. Totodata aceest nou beneficiu se adaugă celor deja existente în lista celor care se includ în plafonul lunar neimpozabil de 33% din salariul de bază, prevăzut la art. 76 alin. 4^1 C.fis. Ca procedura. Salariatul poate întocmi un decont la care anexează factura primită de la sala de fitness împreună cu dovada plății. Apoi angajatorul va plăti salariatului (decontarea poate fi și fracționată lunar așa încât să se încadreze în plafonul lunar neimpozabil de 33%).

Este de remarcat că aceste sume sunt neimpozabile în aceleași condiții și pentru persoanele fizice care desfășoară activităţi independente în sistem real (cum ar fi de exemplu PFA-urile). Acestea pot beneficia de facilitate începând chiar cu sumele plătite din 15 ian 2023.

Prezenta măsură urmărește să încurajeze practicarea sportului în vederea prevenției îmbolnăvirilor și a îmbunătățirii stării de sănătate a populației.

Hai in Academia Contapro!